สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011242
ISBN 9786161807597
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.1 ฉ269ศ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ฉาง, หลุยส์.
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์อังกฤษจำแม่น : คำเหมือน-คำตรงข้าม / Luiz Chang และ Matthew David Townend.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- คำตรงกันข้าม.
 • ภาษาอังกฤษ -- คำเหมือน.
 • หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
 • ฉาง, หลุยส์.
 • ศัพท์อังกฤษจำแม่น : คำเหมือน-คำตรงข้าม / Luiz Chang และ Matthew David Townend.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- คำตรงกันข้าม.
 • ภาษาอังกฤษ -- คำเหมือน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62779598  428.1 ฉ269ศ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10317]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold