สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011057
ISBN 9786169317807
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number รส ก389ฉ 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • กันต์ ชุณหวัตร.
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉันออกเดินทางในวันที่ไม่มีแดด / เขียนและถ่ายภาพ กันต์ ชุณหวัตร.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คนแคะ, 2561.
  หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
 • ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
 • ญี่ปุ่น -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
 • กันต์ ชุณหวัตร.
 • ฉันออกเดินทางในวันที่ไม่มีแดด / เขียนและถ่ายภาพ กันต์ ชุณหวัตร.
 • ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
 • ญี่ปุ่น -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62935041  รส ก389ฉ 2561  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10146]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold