สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010959
ISBN 9786161823221
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.85 อ771ข 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • อีดงช็อล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง = Sell a piece of meat like it's a Louis Vuitton / อีดงช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การขาย.
 • การขาย -- แง่จิตวิทยา.
 • การบริหารธุรกิจ.
 • ความสำเร็จทางธุรกิจ.
 • อีดงช็อล.
 • ขายเนื้อให้เหมือนหลุยส์ วิตตอง = Sell a piece of meat like it's a Louis Vuitton / อีดงช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.
 • การขาย.
 • การขาย -- แง่จิตวิทยา.
 • การบริหารธุรกิจ.
 • ความสำเร็จทางธุรกิจ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62078076  658.85 อ771ข 2561  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10059]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold