สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010920 00010921
ISBN 9781424079018
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.5 E37G 2010
ชื่อผู้แต่ง
 • Elbaum, Sandra n.
 • ชื่อเรื่อง
 • Grammar in context 2 / Sandra N Elbaum.
 • ครั้งที่พิมพ์ 5th ed.
  พิมพลักษณ์ Boston : Thomson Heinle, 2010.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language -- Grammar -- Problems, exercises
 • English language -- Sound recordings for foreign speakers
 • English language -- Textbooks for foreign speakers
 • Elbaum, Sandra n.
 • Grammar in context 2 / Sandra N Elbaum.
 • English language -- Grammar -- Problems, exercises
 • English language -- Sound recordings for foreign speakers
 • English language -- Textbooks for foreign speakers
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62826665  428.5 E37G 2010  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62940508  428.5 E37G 2010 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10025]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold