สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010762
ISBN 9786160025978
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 895.91081 ม2711ช 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • มาลัย (จุฑารัตน์).
 • ชื่อเรื่อง
 • ชายในวรรณคดีไทย / มาลัย (จุฑารัตน์).
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559.
  หมายเหตุ ลิลิตพระลอ - พระลอ -- เวนิสวานิช - บัสสานิโย, อันโตนิโย, ไซล็อก -- เงาะป่า - ซมพลา, ฮเนา -- ขุนช้างขุนแผน - ขุนแผน, ขุนช้าง, จมื่นไวยวรนาถ (พลายงาม), พลายชุมพล -- ลักษณวงศ์ - พระลักษณวงศ์ -- พระอภัยมณี - พระอภัยมณี, ศรีสุวรรณ, สินสมุท, สุดสาคร, มังคลา -- พระรถเสน (พระรถเมรี) - พระรถเสน -- พระสุธน มโนห์รา - พระสุธน - - มณีพิชัย - พระมณีพิชัย -- สมุทรโฆษคำฉันท์ - พระสมุทรโฆษ -- อิลราชคำฉันท์ - ท้าวอิลราช -- สาวิตรี - พระสัตยวาน -- ไชยเชษฐ์ - พระไชยเชษฐ์ -- สังข์ศิลป์ชัย - พระสังข์ศิลป์ชัย -- คาวี - หลวิชัย/คาวี -- จันทโครบ - พระจันทโครบ -- ศกุนตลา - ท้าวทุษยันต์ -- สังข์ทอง - พระสังข์ -- มัทนะพาธา -- ท้าวชัยเสน -- ไกรทอง -- ระเด่นลันได.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
 • มาลัย (จุฑารัตน์).
 • ชายในวรรณคดีไทย / มาลัย (จุฑารัตน์).
 • ตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณคดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62759065  895.91081 ม2711ช 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9894]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold