สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010673
ISBN 9780071848299
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.381 G312H 2016
ชื่อผู้แต่ง
 • Geier, Michael jay.
 • ชื่อเรื่อง
 • How to diagnose and fix everything electronic / Michael Jay Geier.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Everything electronic.
 • ครั้งที่พิมพ์ 2nd ed.
  พิมพลักษณ์ New York : McGraw-Hill Education, 2016.
  หมายเหตุ Foreword -- Acknowledgment -- Introduction -- Prepare For Blastoff: Fixing Is Fun!: -- Repair: why do it? -- Is it always worth it? -- Setting Up Shop: Tools Of The Trade: -- Must-Haves: -- Good place to work -- Digital multimeter -- ESR meter -- Oscilloscope -- Soldering tools -- Desoldering tools -- Hand tools -- Magnifier -- Clip leads -- Swabs -- Chemicals -- Heatsink grease -- Electrical tape -- Small cups -- Internet access -- Nice-To-Haves: -- Digital camera -- Power supply -- Testers, signal generators and meters -- Isolation transformer -- Stereo microscope -- Bench vise -- Hot-air-rework station -- Hot-melt glue gun -- Magnet on a stick -- Cyanoacrylate glue -- Component cooler spray -- Data books -- Parts assortment -- Scrap boards for parts -- Wish List: -- Inductance meter -- Logic analyzer -- Spectrum analyzer -- BGA rework station -- Danger, Danger! Staying Safe: -- Electric shock -- Physical injury -- Your Turn: -- Electrical damage -- Physical damage -- You Fixed It! Is It Safe?: -- ATE: always test everything! -- I Fix, Therefore I am: The Philosophy Of Troubleshooting: -- Why things work in the first place -- Products as art -- If it only had a brain -- Good, the bad and the sloppy -- Mistakes beginners make -- That's how it goes -- History lessons -- Initial evaluation -- Use your noodle: case histories -- Naming Names: Important Terms, Concepts And Building Blocks: -- Electrical concepts -- Circuit concepts -- Signal concepts -- Building blocks -- Working Your Weapons: Using Test Equipment: -- Digital multimeter -- ESR meter -- Oscilloscope -- Soldering iron -- Desoldering tools -- Power supply -- Transistor tester -- Capacitance meter -- Signal generator -- Frequency counter -- Analog meter -- Contact cleaner spray -- Component cooler spray -- What Little Gizmos Are Made Of: Components: -- Capacitors -- Crystals and resonators -- Crystal clock oscillators -- Diodes and rectifiers -- Fuses -- Inductors and transformers -- Integrated circuits -- Op amps -- Resistors -- Potentiometers -- Relays -- Switches -- Transistors -- Voltage regulators -- Zener diodes -- Road Maps And Street Signs: Diagrams: -- Hooked On Tronics: -- Call numbers -- Good, not bad and miserable schematics -- Once Upon A Time: -- Amplifier stage -- Switching power supply -- Push-pull audio amplifier -- Meg maps -- Give It A Try: -- Radios -- CD and DVD players -- Keep reading -- But I ain't got one! -- Your wish is not my command: case history -- Entering Without Breaking: Getting Inside: -- Removing outside screws -- Separating snaps -- Removing ribbons -- Pulling wire connectors -- Layers and photos -- Opening A Shut Case: -- Receivers and amplifiers -- VCRs, CD and DVD players -- TVs and LCD monitors -- Turntables -- Video projectors -- Portable DVD players with LCD screens -- MP3 players -- PDAs -- Smartphones and tablets -- Camcorders -- Digital cameras -- Laptop computers -- AC adapters -- What The Heck Is That? Recognizing Major Features: -- Power to the circuit: power supplies -- Follow the copper-lined road: input -- Shake, bake, slice and dice: signal processing -- Out you go: output stages -- Moving tale: mechanisms -- Danger points -- A-Hunting We Will Go: Signal Tracing And Diagnosis: -- Dead -- Comatose or crazy -- Alive and awake but not quite kicking -- Sometimes yes, sometimes no -- To and fro -- All the world's a stage -- Check, please -- When all else fails: desperate measures -- Presto Changes-O: Circuit Boards And Replacing Components: -- Through-hole parts -- Surface-mount components -- Choosing Components: -- Parts machines -- Substitutes: -- Capacitors -- Diodes -- Relays -- Resistors -- Transistors -- Zeners -- Installing The New Parts: -- Through-hole -- SMT -- Finding parts -- Saving damaged boards -- LSI and other dirty words -- That's A Wrap: Reverse-Order Reassembly: -- Common errors -- Getting started -- Reconnecting ribbons -- Oops! Broken latch -- Layers and cups and screws, oh my! -- Oh snap! -- Screwing it up without screwing it up -- When you had to break in -- Done! -- Pesky Parts And Persnickety Problems: -- Automotive-Related Problems: -- Automotive-related problems -- Condenser microphones -- Push my buttons -- LCDs: liquid-crystal disasters -- Lithium batteries -- Aces Up Your Sleeve: Tips And Tricks For Specific Circuits And Products: -- Linear power supplies -- Switching power supplies -- Audio amplifiers and receivers -- Digital still cameras -- Disc players and recorders -- Earbuds and headsets -- Flat-panel displays and TVs -- Hard drives -- Laptop computers -- MP3 players -- Remote controls -- Smartphones and tablets -- VCRs and tape-based camcorders -- Video projectors -- Have at it! -- Glossary: -- Common circuits -- Index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Electronic apparatus and appliances -- Maintenance and repair.
 • Geier, Michael jay.
 • How to diagnose and fix everything electronic / Michael Jay Geier.
 • Everything electronic.
 • Electronic apparatus and appliances -- Maintenance and repair.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62106415  621.381 G312H 2016  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9832]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold