สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010652
ISBN 9789744142696
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.406 ค74ก 2556
ชื่อเรื่อง
 • กลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง = On change / W. Chan Kim & John P. Kotter ; ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Harvard Business Review 10 must reads : on change.
 • กลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • HBR's 10 must reads : on change
 • HBR's 10 must reads : on change
 • HBR's 10 must reads : on change
 • HBR's 10 must reads :on change
 • On change
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
  หมายเหตุ สารบัญ : การนำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลง -- การเปลี่ยนเเปลงโดยการจูงใจ -- การนำเพื่อการเปลี่ยนเเปลงเมื่อธุรกิจกำลังไปได้ดี -- การเปลี่ยนเเปลงให้ถึงเเก่นด้วยสันติวิธี -- สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้นำเพื่อผ่านจุดพลิกผัน -- คู่มือการอยู่รอดสำหรับผู้นำ -- เหตุผลที่เเท้จริงซึ่งทำให้พนักงานไม่ยอมเปลี่ยนเเปลง -- ถอดรหัสการเปลี่ยนเเปลง -- เรื่องหนักๆ ของการจัดการการเปลี่ยนเเปลง -- ทำไมโครงการเพื่อการเปลี่ยนเเปลง จึงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนเเปลงได้?
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Leadership.
 • Organizational change.
 • การจัดองค์กร
 • การบริหารธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงองค์กร.
 • ความเป็นผู้นำ
 • การจัดการองค์กร
 • การจัดการองค์การ.
 • การบริการการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง.
 • การบริหารองค์การ
 • การพัฒนาองค์การ -- การจัดการ
 • การพัฒนาองค์การ.
 • ผู้นำ
 • ภาวะผู้นำ.
 • องค์การ -- การบริหาร
 • กลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง = On change / W. Chan Kim & John P. Kotter ; ผู้แปล คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.
 • Harvard Business Review 10 must reads : on change.
 • กลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • HBR's 10 must reads : on change
 • HBR's 10 must reads : on change
 • HBR's 10 must reads : on change
 • HBR's 10 must reads :on change
 • On change
 • Leadership.
 • Organizational change.
 • การจัดองค์กร
 • การบริหารธุรกิจ
 • การเปลี่ยนแปลงองค์กร.
 • ความเป็นผู้นำ
 • การจัดการองค์กร
 • การจัดการองค์การ.
 • การบริการการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง.
 • การบริหารองค์การ
 • การพัฒนาองค์การ -- การจัดการ
 • การพัฒนาองค์การ.
 • ผู้นำ
 • ภาวะผู้นำ.
 • องค์การ -- การบริหาร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62488559  658.406 ค74ก 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9812]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold