สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010492
ISBN 9780133993349
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.5 M996S 2015
ชื่อผู้แต่ง
 • Myerson, Paul a.
 • ชื่อเรื่อง
 • Supply chain and logistics management made easy : methods and applications for planning, operations, integration, control and improvement, and network design / Paul A. Myerson.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Methods and applications for planning, operations, integration, control and improvement, and network design
 • พิมพลักษณ์ New Jersey : Pearson Education, Inc., 2015.
  หมายเหตุ pt. I Supply Chain and Logistics Management: Overview -- pt. II Planning for the Supply Chain -- pt. III Supply Chain Operations -- pt. IV Supply Chain Integration and Collaboration -- pt. V Supply Chain and Logistics Network Design -- pt. VI Supply Chain and Logistics Measurement, Control, and Improvement.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Business logistics
 • Physical distribution of goods
 • Myerson, Paul a.
 • Supply chain and logistics management made easy : methods and applications for planning, operations, integration, control and improvement, and network design / Paul A. Myerson.
 • Methods and applications for planning, operations, integration, control and improvement, and network design
 • Business logistics
 • Physical distribution of goods
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62019343  658.5 M996S 2015  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9672]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold