สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010298
ISBN 9786167885537
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 501 ล795ว 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • เลเวนส์, ทิม.
 • ชื่อเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์ : ปรัชญา ปริศนา และความจริง = The meaning of science / Tim Lewens ; นำชัย ชีววิวรรธน์, แปล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • The meaning of science
 • Meaning of science.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560.
  หมายเหตุ วิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร -- วิทยาศาสตร์มีความหมายต่อเราอย่างไร
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Philosophy and science.
 • วิทยาศาสตร์ -- ปรัชญา.
 • ปรัชญากับวิทยาศาสตร์.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • นำชัย ชีววิวรรธน์, ผู้แปล.
 • เลเวนส์, ทิม.
 • วิทยาศาสตร์ : ปรัชญา ปริศนา และความจริง = The meaning of science / Tim Lewens ; นำชัย ชีววิวรรธน์, แปล.
 • The meaning of science
 • Meaning of science.
 • Philosophy and science.
 • วิทยาศาสตร์ -- ปรัชญา.
 • ปรัชญากับวิทยาศาสตร์.
 • นำชัย ชีววิวรรธน์, ผู้แปล.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62496091  501 ล795ว 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9485]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold