สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010275
ISBN 9786169299301
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 418.02 ผ227ก 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
 • ชื่อเรื่อง
 • การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์) เขียน ; ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล บรรณาธิการ.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • คู่มือนักแปลมืออาชีพ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2560.
  หมายเหตุ รู้จักนักแปล -- รู้เท่าเข้าใจงานแปล -- เตรียมงาน -- ทำงาน -- เก็บงาน -- จรรยาบรรณ ลิขสิทธิ์ และค่าแปล -- อุปกรณ์ช่วยแปล -- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การแปลและการตีความ.
 • ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
 • การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์) เขียน ; ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล บรรณาธิการ.
 • คู่มือนักแปลมืออาชีพ
 • การแปลและการตีความ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62267726  418.02 ผ227ก 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9463]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold