สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010272 00010875
ISBN 9786160829132
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 006.7 ส275ส 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • สมรัก ปริยะวาที.
 • ชื่อเรื่อง
 • สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation / สมรัก ปริยะวาที.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
  หมายเหตุ ปูพื้นเรื่อง Animation -- พื้นฐานการวาด (Basic Drawing) -- สตอรี่บอร์ดและการออกแบบตัวละคร -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Animation -- การบันทึกเสียง ตัดต่อเสียง ผสมเสียง และการแปลงไฟล์ -- พื้นฐานการสร้าง Animation -- การประยุกต์ใช้ Animation -- การประยุกต์ใช้ Animation สร้างการเปลี่ยนภาพ -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน ActionScript 3.0 -- การประยุกต์ใช้ ActionScript -- การประยุกต์ใช้ ActionScript สร้างแบบทดสอบ -- การสร้าง Animation ด้วย Bone Tool และ Rotation/Translation Tool -- การเผยแพร่และนำไปใช้
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Computer animation.
 • Multimedia systems.
 • Teaching--Aids and devices.
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.
 • แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
 • มัลติมิเดีย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
 • มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.
 • ระบบมัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
 • ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา.
 • แอ็คชั่นสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์).
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์.
 • การสอนด้วยสื่อ.
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
 • ระบบมัลติมีเดีย.
 • สมรัก ปริยะวาที.
 • สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation / สมรัก ปริยะวาที.
 • Computer animation.
 • Multimedia systems.
 • Teaching--Aids and devices.
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน.
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.
 • แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
 • มัลติมิเดีย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
 • มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.
 • ระบบมัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
 • ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา.
 • แอ็คชั่นสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์).
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์.
 • การสอนด้วยสื่อ.
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
 • ระบบมัลติมีเดีย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62380271  006.7 ส275ส 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62431982  006.7 ส275ส 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9461]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold