สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010131
ISBN 9786161820626
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number นว ช116ก 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • ปราปต์.
 • ชื่อเรื่อง
 • กาหลมหรทึก / ปราปต์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
  บรรณลักษณ์ 213 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • นวนิยายไทย.
 • รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์.
 • ปราปต์.
 • กาหลมหรทึก / ปราปต์.
 • นวนิยายไทย.
 • รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด.
 • ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61080947  นว ช116ก 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9333]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold