สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009961
ISBN 9789740328537
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 515 ส47ค 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • สุวรรณ ถังมณี.
 • ชื่อเรื่อง
 • แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน / สุวรรณ ถังมณี, บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • แคลคูลัส.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์.
 • สุวรรณ ถังมณี.
 • แคลคูลัสเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน / สุวรรณ ถังมณี, บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์.
 • แคลคูลัส.
 • บุษราพร เหลืองมาลาวัฒน์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61896748  515 ส47ค 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9177]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold