สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009891
ISBN 9789740333678
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 709.59 ป622ศ 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน = Asean art : Indonesia, Malaysis, Philippines, Singapore and Brunei / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Asean art : Indonesia, Malaysis, Philippines, Singapore and Brunei
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
  บรรณลักษณ์ 409 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.
  หมายเหตุ ศิลปะอินโดนีเซีย -- ศิลปะมาเลเซีย -- ศิลปะฟิลิปปินส์ -- ศิลปะสิงคโปร -- ศิลปะบรูไน.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ศิลปกรรม -- กลุ่มประเทศอาเซียน.
 • ศิลปกรรม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
 • ศิลปกรรม -- อินโดนีเซีย.
 • ศิลปกรรม -- มาเลเซีย.
 • ศิลปกรรม -- ฟิลิปปินส์.
 • ศิลปกรรม -- สิงคโปร์.
 • ศิลปกรรม -- บรูไน.
 • ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • ศิลปะอาเซียน : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน = Asean art : Indonesia, Malaysis, Philippines, Singapore and Brunei / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • Asean art : Indonesia, Malaysis, Philippines, Singapore and Brunei
 • ศิลปกรรม -- กลุ่มประเทศอาเซียน.
 • ศิลปกรรม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
 • ศิลปกรรม -- อินโดนีเซีย.
 • ศิลปกรรม -- มาเลเซีย.
 • ศิลปกรรม -- ฟิลิปปินส์.
 • ศิลปกรรม -- สิงคโปร์.
 • ศิลปกรรม -- บรูไน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61559320  709.59 ป622ศ 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9133]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold