สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009771
ISBN 9786167890357
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 808.6 ฐ122อ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ฐนิสา ชุมพล,
 • ชื่อเรื่อง
 • อีเมลเขียนง่าย = Easy email writing / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Easy email writing
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พราว, 2559.
  บรรณลักษณ์ 287 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ -- การเขียน.
 • จดหมายธุรกิจ.
 • จดหมายธุรกิจ -- การเขียน.
 • ฐนิสา ชุมพล,
 • อีเมลเขียนง่าย = Easy email writing / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.
 • Easy email writing
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ -- การเขียน.
 • จดหมายธุรกิจ.
 • จดหมายธุรกิจ -- การเขียน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60918812  808.6 ฐ122อ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9030]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold