สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009224
ISBN 9786163741394
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 306.8 พ863ท 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • พูนสุข เวชวิฐาน.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีครอบครัวเบื้องต้น / พูนสุข เวชวิฐาน.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • An introduction ot family theories
 • An introduction to family theories.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557.
  บรรณลักษณ์ (21), 276 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม.
  หมายเหตุ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว -- ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัว --ทฤษฎีพัฒนาการของครอบครัว -- ทฤษฏีความเครียดของครอบครัว -- ทฤษฎีระบบครอบครัว -- ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว -- ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครอบครัว -- ทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม -- ทฤษฎีสังคมชีววิทยาของครอบครัว ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว -- ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัว -- ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว -- ทฤษฎีความเครียดของครอบครัว -- ทฤษฎีระบบครอบครัว -- ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว -- ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครอบครัว -- ทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม -- ทฤษฎีสังคมชีววิทยาของครอบครัว ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว (Symbolic interaction theory of family) -- ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัว (Structural function theory of family) -- ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว (Family development theory) -- ทฤษฎีความเครียดของครอบครัว (Family stress theory) -- ทฤษฎีระบบครอบครัว (Family systems theory)-- ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว (Conflict theory of family) -- ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครอบครัว (Social exchange theory of family) -- ทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม (Feminist family theory) -- ทฤษฎีสังคมชีววิทยาของครอบครัว (Biosocial theory of family) ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว -- ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัว -- ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว -- ทฤษฎีความเครียดของครอบครัว -- ทฤษฎีระบบครอบครัว -- ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว -- ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครอบครัว -- ทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม -- ทฤษฎีสังคมชีววิทยาของครอบครัว ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว -- ทฤษฎีหน้าที่เชิงโครงสร้างของครอบครัว -- ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว -- ทฤษฎีความเครียดของครอบครัว -- ทฤษฎีระบบครอบครัว -- ทฤษฎีความขัดแย้งของครอบครัว -- ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมของครอบครัว -- ทฤษฎีครอบครัวสตรีนิยม -- ทฤษฎีสังคมชีววิทยาของครอบครัว
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ครอบครัว -- แง่สังคม
 • ทฤษฎีสังคม
 • สังคมวิทยาครอบครัว
 • สังคมศาสตร์
 • family.
 • พูนสุข เวชวิฐาน.
 • ทฤษฎีครอบครัวเบื้องต้น / พูนสุข เวชวิฐาน.
 • An introduction ot family theories
 • An introduction to family theories.
 • ครอบครัว -- แง่สังคม
 • ทฤษฎีสังคม
 • สังคมวิทยาครอบครัว
 • สังคมศาสตร์
 • family.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60684411  306.8 พ863ท 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8577]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold