สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008817
ISBN 9786167897349
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.872 ธ451ท 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ธัญธัช นันท์ชนก.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำเงินกับ YouTube ผมทำได้ คุณก็ทำได้ / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; วีรวุฒิ หาญสมบัติ, บรรณาธิการ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิตติ้กรุ๊ป, 2558.
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
 • การตลาดอินเทอร์เน็ต.
 • การสื่อสารการตลาด.
 • โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต.
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
 • สื่อสังคมออนไลน์.
 • ธัญธัช นันท์ชนก.
 • ทำเงินกับ YouTube ผมทำได้ คุณก็ทำได้ / ธัญธัช นันท์ชนก, เขียน ; วีรวุฒิ หาญสมบัติ, บรรณาธิการ.
 • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
 • การตลาดอินเทอร์เน็ต.
 • การสื่อสารการตลาด.
 • โฆษณาทางอินเทอร์เน็ต.
 • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
 • สื่อสังคมออนไลน์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60513609  658.872 ธ451ท 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8244]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold