สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008815 00010822
ISBN 9786162870866
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 155.25 ล831ช 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • Lowndes Leil.
 • ชื่อเรื่อง
 • วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ / Lowndes Leil.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • How to talk to anyone.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: วีเลิร์น, 2557.
  บรรณลักษณ์ 249หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การพูด.
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ภาษาท่าทาง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • มินตา ภณปฤณ$eผู้แปล.
 • Lowndes Leil.
 • วิธีพูดกับทุกคนในทุกสถานการณ์ / Lowndes Leil.
 • How to talk to anyone.
 • การพูด.
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ภาษาท่าทาง
 • มินตา ภณปฤณ$eผู้แปล.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60891309  155.25 ล831ช 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62214659  155.25 ล831ช 2557 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8242]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold