สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008779
ISBN 9786160822614
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 004 อ978ร 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ / โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
  บรรณลักษณ์ 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การรู้จักใช้คอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์.
 • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
 • ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ / โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม.
 • การรู้จักใช้คอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60223907  004 อ978ร 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8220]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold