สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008616
ISBN 9789749863718
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 923.1593 จ658ก 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • จุลจักรพงษ์,
 • ชื่อเรื่อง
 • เกิดวังปารุสก์ : สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสมัยประชาธิปไตย / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักร์พงษ์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 15, 16.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2557, 2560.
  บรรณลักษณ์ 582 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • จุลจักรพงษ์,
 • พีระพงศ์ภาณุเดช,
 • หัวเรื่องทั่วไป
 • วังปารุสก์.
 • วงศ์วาน.
 • อัตชีวประวัติ.
 • หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
 • ไทย -- ชีวประวัติ.
 • ไทย -- ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
 • ไทย -- ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-
 • จุลจักรพงษ์,
 • เกิดวังปารุสก์ : สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และสมัยประชาธิปไตย / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักร์พงษ์.
 • จุลจักรพงษ์,
 • พีระพงศ์ภาณุเดช,
 • วังปารุสก์.
 • วงศ์วาน.
 • อัตชีวประวัติ.
 • ไทย -- ชีวประวัติ.
 • ไทย -- ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
 • ไทย -- ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์, 2475-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59784474  923.1593 จ658ก 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  61555510  923.1593 จ658ก 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8090]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold