สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008507 00009883
ISBN 9786167136264
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 620.106 ม152ก 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • มนตรี พิรุณเกษตร.
 • ชื่อเรื่อง
 • กลศาสตร์ของไหล = Fluid Mechanics / มนตรี พิรุณเกษตร.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6 และ 7.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2553.
  บรรณลักษณ์ 587 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กลศาสตร์ของไหล.
 • มนตรี พิรุณเกษตร.
 • กลศาสตร์ของไหล = Fluid Mechanics / มนตรี พิรุณเกษตร.
 • กลศาสตร์ของไหล.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59718424  620.106 ม152ก 2553  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  61720234  620.106 ม152ก 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8019]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold