สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008505
ISBN 9786161800277
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 294.3375 ฮ842ส 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • แฮนสัน, ริค.
 • ชื่อเรื่อง
 • สมองแห่งพุทธะ : วิธีฝึกสมองกับจิตใจให้ตื่นรู้เพื่อนำไปสู่ความสุข ความรัก และปัญญา = Buddha's brain / ริค แฮนสัน.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
  บรรณลักษณ์ 281 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.
 • พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
 • สมอง -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ริชาร์ด แมนดิอัส.
 • ณัชร สยามวาลา.
 • แฮนสัน, ริค.
 • สมองแห่งพุทธะ : วิธีฝึกสมองกับจิตใจให้ตื่นรู้เพื่อนำไปสู่ความสุข ความรัก และปัญญา = Buddha's brain / ริค แฮนสัน.
 • พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์.
 • พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
 • สมอง -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
 • ริชาร์ด แมนดิอัส.
 • ณัชร สยามวาลา.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59422568  294.3375 ฮ842ส 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8017]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold