สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008366
ISBN 9789742128210
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 119.5 ค762ร 2551
ชื่อผู้แต่ง
 • เคลซี่, จอห์น
 • ชื่อเรื่อง
 • เรียนรู้และใช้งานเครื่องมืองานช่างอย่างถูกวิธี = Field guide to tools / John Kelsey ; เรียบเรียงโดย กฤษฎา อินทรสถิตย์
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Field guide to tools :
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
  บรรณลักษณ์ 355 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  หมายเหตุ แปลจาก Field guide to tools : how to identify and use virtually every tool at the hardware store
  หัวเรื่องทั่วไป
 • เครื่องมือ -- คู่มือ.
 • เครื่องมือเครื่องใช้ -- คู่มือ.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Kelsey, John.
 • กฤษฎา อินทรสถิตย์. ผู้แปล.
 • เคลซี่, จอห์น
 • เรียนรู้และใช้งานเครื่องมืองานช่างอย่างถูกวิธี = Field guide to tools / John Kelsey ; เรียบเรียงโดย กฤษฎา อินทรสถิตย์
 • Field guide to tools : how to identify and use virtually every tool at the hardware store
 • เครื่องมือ -- คู่มือ.
 • เครื่องมือเครื่องใช้ -- คู่มือ.
 • Kelsey, John.
 • กฤษฎา อินทรสถิตย์. ผู้แปล.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59410795  119.5 ค762ร 2551  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7916]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold