สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008357
ISBN 9786167202488
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 959.52 ป373ป 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • Ernest C.T.Chew, เพ็ชรี สุมิตร, ผู้แปล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ประวัติศาสตร์สิงคโปร์ = A history of Singapore / บรรณาธิการ : Ernest C.T.Chew, Edwin Lee ; แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, นววรรณ พันธุเมธา.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • A history of Singapore.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557.
  บรรณลักษณ์ 583 หน้า : ภาพประกอบ.
  หมายเหตุ แปลจาก A history of Singapore / โดย บรรณาธิการ Ernest C.T. Chew, Edwin Lee.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • สิงคโปร์$xการเมืองและการปกครอง
 • สิงคโปร์$xประวัติศาสตร์
 • geography.
 • society.
 • ประชาคมอาเซียน.
 • หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
 • สิงคโปร์ -- การเมืองและการปกครอง.
 • สิงคโปร์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
 • สิงคโปร์ -- ประวัติศาสตร์.
 • สิงคโปร์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • นววรรณ พันธุเมธา
 • เพ็ชรี สุมิตร
 • Chew, Ernest c.t.$eEd.
 • Lee, Edwin$eEd.
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
 • Ernest C.T.Chew, เพ็ชรี สุมิตร, ผู้แปล.
 • ประวัติศาสตร์สิงคโปร์ = A history of Singapore / บรรณาธิการ : Ernest C.T.Chew, Edwin Lee ; แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, นววรรณ พันธุเมธา.
 • A history of Singapore.
 • สิงคโปร์$xการเมืองและการปกครอง
 • สิงคโปร์$xประวัติศาสตร์
 • geography.
 • society.
 • ประชาคมอาเซียน.
 • สิงคโปร์ -- การเมืองและการปกครอง.
 • สิงคโปร์ -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
 • สิงคโปร์ -- ประวัติศาสตร์.
 • สิงคโปร์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
 • นววรรณ พันธุเมธา
 • เพ็ชรี สุมิตร
 • Chew, Ernest c.t.$eEd.
 • Lee, Edwin$eEd.
 • มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59943670  959.52 ป373ป 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7907]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold