สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008355
ISBN 9789744723017
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number รส ห364ผ 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • หวาง, เหมิง.
 • ชื่อเรื่อง
 • ผีเสื้อ / หวางเหมิง ; พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 17.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2537.
  บรรณลักษณ์ 240 หน้า ; ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • นวนิยายจีน.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
 • หวาง, เหมิง.
 • ผีเสื้อ / หวางเหมิง ; พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
 • นวนิยายจีน.
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59057785  นว ห364ผ 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7905]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold