สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008329
ISBN 9786165381574
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.3192 ก673ท 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • กิตติกร ขันแกล้ว.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง / กิตติกร ขันแกล้ว.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
  บรรณลักษณ์ 345 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กระแสไฟตรง.
 • วงจรไฟฟ้า.
 • กิตติกร ขันแกล้ว.
 • ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง / กิตติกร ขันแกล้ว.
 • กระแสไฟตรง.
 • วงจรไฟฟ้า.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59417589  621.3192 ก673ท 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7879]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold