สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008245
ISBN 9786117019036
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.381 น243อ 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • นรินทร์ วัฒนกุล.
 • ชื่อเรื่อง
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง/ นรินทร์ วัฒนกุล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ 2557.
  บรรณลักษณ์ 374 หน้า
  หัวเรื่องทั่วไป
 • อิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาและการสอน.
 • อิเล็กทรอนิกส์.
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง.
 • นรินทร์ วัฒนกุล.
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง/ นรินทร์ วัฒนกุล.
 • อิเล็กทรอนิกส์ -- การศึกษาและการสอน.
 • อิเล็กทรอนิกส์.
 • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59668299  621.381 น243อ 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7795]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold