สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008234
ISBN 9786167510491
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 808.5 พ873ช 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • เพชรยุพา บุรณ์สิริจรุงรัฐ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ชนะชัยในพูด / เพชรยุพา บุรณ์สิริจรุงรัฐ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เฌ.เดียมอง, 2557.
  บรรณลักษณ์ 288 หน้า.
  หมายเหตุ ชุด Know How ลำดับที่ 2.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การพูด
 • นักพูด
 • วาทศิลป์
 • การพูดในชุมนุมชน
 • การโน้มน้าวใจ (วาทวิทยา)
 • เพชรยุพา บุรณ์สิริจรุงรัฐ.
 • ชนะชัยในพูด / เพชรยุพา บุรณ์สิริจรุงรัฐ.
 • การพูด
 • นักพูด
 • วาทศิลป์
 • การพูดในชุมนุมชน
 • การโน้มน้าวใจ (วาทวิทยา)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59684140  808.5 พ873ช 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7784]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold