สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008153
ISBN 9789740332121
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 302.2345 พ197ท 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • พนา ทองมีอาคม.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทีวีดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้แล้ว / พนา ทองมีอาคม.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
  บรรณลักษณ์ 133 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • โทรทัศน์ดิจิตอล
 • โทรทัศน์ดิจิทัล
 • การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
 • พนา ทองมีอาคม.
 • ทีวีดิจิทัลไม่รู้ไม่ได้แล้ว / พนา ทองมีอาคม.
 • โทรทัศน์ดิจิตอล
 • โทรทัศน์ดิจิทัล
 • การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59538405  302.2345 พ197ท 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7703]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold