สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008120
ISBN 9789740324584
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.4038 ย715อ 2552
ชื่อผู้แต่ง
 • ยุรพร ศุทธรัตน์.
 • ชื่อเรื่อง
 • องค์การเพื่อการเรียนรู้ / ยุรพร ศุทธรัตน์.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
  บรรณลักษณ์ 350 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การสื่อสารในองค์การ.
 • การบริหารองค์ความรู้.
 • การเรียนรู้องค์การ.
 • ยุรพร ศุทธรัตน์.
 • องค์การเพื่อการเรียนรู้ / ยุรพร ศุทธรัตน์.
 • การสื่อสารในองค์การ.
 • การบริหารองค์ความรู้.
 • การเรียนรู้องค์การ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59823172  658.4038 ย715อ 2552  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7670]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold