สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007638 00007639 00007640 00007641 00007642
ISBN 9788131734483
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.381 F645D 2011
ชื่อผู้แต่ง
 • Floyd, Thomas L.
 • ชื่อเรื่อง
 • Digital fundamentals / Thomas L. Floyd.
 • ครั้งที่พิมพ์ 10th ed.
  พิมพลักษณ์ Delhi : Pearson Prentice Hall, c2011.
  บรรณลักษณ์ vi, 659 p. : ill. ; 26 cm.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Digital electronics.
 • Logic circuits.
 • Floyd, Thomas L.
 • Digital fundamentals / Thomas L. Floyd.
 • Digital electronics.
 • Logic circuits.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557925894  621.381 F645D 2011 C.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  557383052  621.381 F645D 2011 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  557505472  621.381 F645D 2011 C.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  557581814  621.381 F645D 2011 C.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   5. [ ขอจอง ]  557987436  621.381 F645D 2011 C.5  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7437]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold