สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007542 00007543 00007893 00007894 00007895
ISBN 9780123747167
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.3822 C462S 2011
ชื่อผู้แต่ง
 • Chaparro, Luis F.
 • ชื่อเรื่อง
 • Signals and systems using MATLAB / Luis F. Chaparro.
 • พิมพลักษณ์ Burlington, MA : Academic Press, 2011.
  บรรณลักษณ์ xvi, 752 p. : ill. ; 24 cm.
  หมายเหตุ Includes bibliographical references (p. 746-748) and index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Signal processing -- Digital techniques.
 • System analysis.
 • MATLAB.
 • Chaparro, Luis F.
 • Signals and systems using MATLAB / Luis F. Chaparro.
 • Signal processing -- Digital techniques.
 • System analysis.
 • MATLAB.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557541290  621.3822 C462S 2011 C.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  557929416  621.3822 C462S 2011 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  558660440 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.3822 C462S 2011 c.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  558759774 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.3822 C462S 2011 c.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   5. [ ขอจอง ]  558596506 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.3822 C462S 2011 c.5  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7412]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold