สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007500
ISBN 9786167822129
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.4092 น785ภ 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • เนตร์พัณณา ยาวิราช.
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Leadership and strategic leaders / เนตร์พัณณา ยาวิราช.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Leadership and strategic leaders .
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2556.
  บรรณลักษณ์ 242 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ผู้นำ.
 • ภาวะผู้นำ.
 • เนตร์พัณณา ยาวิราช.
 • ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์ = Leadership and strategic leaders / เนตร์พัณณา ยาวิราช.
 • Leadership and strategic leaders .
 • ผู้นำ.
 • ภาวะผู้นำ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557945692  658.4092 น785ภ 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7403]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold