สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007490 00007491
ISBN 9780470479223
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 005.133 D498O 2011
ชื่อผู้แต่ง
 • DeVoe, Jiva.
 • ชื่อเรื่อง
 • Objective-C / Jiva DeVoe.
 • พิมพลักษณ์ Indianapolis, IN : Wiley, c2011.
  บรรณลักษณ์ xvii, 382 p. : ill. ; 23 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Objective-C (Computer program language).
 • Object-oriented programming (Computer science).
 • Java (Computer program language).
 • Computer software -- Development.
 • iPhone (Smartphone)
 • iPod touch (Digital music player)
 • Objective-C (Computer language).
 • DeVoe, Jiva.
 • Objective-C / Jiva DeVoe.
 • Objective-C (Computer program language).
 • Object-oriented programming (Computer science).
 • Java (Computer program language).
 • Computer software -- Development.
 • iPhone (Smartphone)
 • iPod touch (Digital music player)
 • Objective-C (Computer language).
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557763016  005.133 D498O 2011 C.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  557785476 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  005.133 D498O 2011 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7397]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold