สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007486 00007487
ISBN 9780470289617
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.381 K991A 2008
ชื่อผู้แต่ง
 • Kybett, Harry
 • ชื่อเรื่อง
 • All new electronics self-teaching guide / Harry Kybett and Earl Boysen.
 • ครั้งที่พิมพ์ 3rd ed.
  พิมพลักษณ์ Indianapolis, IN : Wiley Pub., 2008.
  บรรณลักษณ์ xxi, 426 p. : ill. ; 24 cm.
  หมายเหตุa Includes index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Digital electronics.
 • Digital Access
 • http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0827/2008004981-d.htm
 • http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0827/2008004981-t.htm
 • tp://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0828/2008004981-b.htm
 • Kybett, Harry
 • All new electronics self-teaching guide / Harry Kybett and Earl Boysen.
 • Digital electronics.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557925038  621.381 K991A 2008 C.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  557492747 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.381 K991A 2008 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7395]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold