สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007393
ISBN 9789740330080
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 808.066 ส721ค 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • สิทธิ์ ธีรสรณ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
  บรรณลักษณ์ (14), 229 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การเขียนรายงาน.
 • การเขียนทางววิชาการ.
 • วิทยานิพนธ์ -- การเขียน.
 • สิทธิ์ ธีรสรณ์.
 • เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.
 • การเขียนรายงาน.
 • การเขียนทางววิชาการ.
 • วิทยานิพนธ์ -- การเขียน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557727690  808.066 ส721ค 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7351]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold