สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007390 00007391 00007392 00007688 00007689 00007690 00007691 00007692 00007693 00007694 00007695 00007696 00007697
ISBN 9780071801508
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.1346 .K93a 2013
ชื่อผู้แต่ง
 • Kroes, Michael J.
 • ชื่อเรื่อง
 • Aircraft maintenance & repair / Michael J. Kroes, William A. Watkins, Frank Delp, Ronald Sterkenburg.
 • ครั้งที่พิมพ์ 7th ed.
  พิมพลักษณ์ New York, N.Y. : McGraw-Hill, c2013..
  บรรณลักษณ์ xv, 713 p. : ill. ; 28 cm.
  ชื่อชุด
 • Aviation technology series.
 • หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Airplanes -- Maintenance and repair.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Watkins, William A.
 • Delp, Frank.
 • Ronald Sterkenburg.
 • Kroes, Michael J.
 • Aircraft maintenance & repair / Michael J. Kroes, William A. Watkins, Frank Delp, Ronald Sterkenburg.
 • Aviation technology series.
 • Airplanes -- Maintenance and repair.
 • Watkins, William A.
 • Delp, Frank.
 • Ronald Sterkenburg.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557709614  629.1346 .K93a 2013 C.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  557329298  629.1346 .K93a 2013 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  557129472  629.1346 .K93a 2013 C.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  557549976  629.1346 .K93a 2013 C.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   5. [ ขอจอง ]  557682048  629.1346 .K93a 2013 C.5  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   6. [ ขอจอง ]  557945968  629.1346 .K93a 2013 C.6  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   7. [ ขอจอง ]  557792969  629.1346 .K93a 2013 C.7  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   8. [ ขอจอง ]  557503514  629.1346 .K93a 2013 C.8  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   9. [ ขอจอง ]  557089422  629.1346 .K93a 2013 C.9  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   10. [ ขอจอง ]  557215144  629.1346 .K93a 2013 C.10  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   11. [ ขอจอง ]  557158590  629.1346 .K93a 2013 C.11  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   12. [ ขอจอง ]  557003312  629.1346 .K93a 2013 C.12  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   13. [ ขอจอง ]  557013936  629.1346 .K93a 2013 C.13  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7350]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold