สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007230
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 153.8 ม271อ 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • ม.ย.ร. มะลิ
 • ชื่อเรื่อง
 • อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน / ม.ย.ร. มะลิ วาด-เขียน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วงกลม, 2553
  บรรณลักษณ์ 237 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)
  หมายเหตุ คอลัมน์อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารพลอยแกมเพชร ตุลาคม 2552-พฤศจิกายน 2552
  หัวเรื่อง
 • ม.ย.ร. มะลิ -- ผลงาน
 • หัวเรื่องทั่วไป
 • การดำเนินชีวิต
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • วรรณกรรมไทย
 • วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
 • ม.ย.ร. มะลิ
 • อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน / ม.ย.ร. มะลิ วาด-เขียน
 • ม.ย.ร. มะลิ -- ผลงาน
 • การดำเนินชีวิต
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • วรรณกรรมไทย
 • วรรณกรรมไทยสมัยใหม่
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  556141078  153.8 ม271อ 2553  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7202]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold