สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007215
ISBN 9789747870855
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 657 ศ183ท 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • ศศิวิมล มีอำพล
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1 = Accounting theory / ศศิวิมล มีอำพล
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Accounting theory
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่ง, 2554
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การบัญชี
 • ศศิวิมล มีอำพล
 • ทฤษฎีการบัญชี เล่ม 1 = Accounting theory /ศศิวิมล มีอำพล
 • Accounting theory
 • การบัญชี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  556985476  657 ศ183ท 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7187]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold