สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00006295 00006296
ISBN 0936283157
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 343.410975 R263N 2000
ชื่อผู้แต่ง
 • Ray, Mike
 • ชื่อเรื่อง
 • New pilot stuff flying rules : a collection of nice to know information for airline pilots / Mike Ray
 • พิมพลักษณ์ Temecula, CA : University of Temecula press, 2000.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Air pilots -- Legal status, laws, etc.
 • Ray, Mike
 • New pilot stuff flying rules : a collection of nice to know information for airline pilots / Mike Ray
 • Air pilots -- Legal status, laws, etc.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555101210  343.410975 R263N 2000  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
   2. [ ขอจอง ]  555090947  343.410975 R263N 2000 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
  [6978]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold