สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00006163 00006187
ISBN 0760304599 (hardback : alk. paper)
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.1343532 H934J 1997
ชื่อผู้แต่ง
 • Hünecke, Klaus.
 • ชื่อเรื่อง
 • Jet engines : fundamentals of theory, design, and operation / Klaus Huenecke.
 • พิมพลักษณ์ Osceola, WI, USA : Motorbooks International, 1997.
  บรรณลักษณ์ 241 p. : ill. ; 23 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Jet engines (Aeronautics)
 • Airplanes -- Jet propulsion.
 • Hünecke, Klaus.
 • Jet engines : fundamentals of theory, design, and operation / Klaus Huenecke.
 • Jet engines (Aeronautics)
 • Airplanes -- Jet propulsion.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555183898  629.1343532 H934J 1997  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
   2. [ ขอจอง ]  555074747  629.1343532 H934J 1997 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
  [6908]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold