สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000992,ล.2 00000993,ล.1ฉ.1
ISBN 9746135465 ล.1 9746135775 ล.2
DC Call Number 808 ม246อ 2541
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ชื่อเรื่อง
 • เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ = Writing for business communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Writing for business communication.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2541.
  บรรณลักษณ์ 2 เล่ม
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การเขียน
 • การสื่อสารทางธุรกิจ
 • จดหมายธุรกิจ
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ = Writing for business communication / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • Writing for business communication.
 • การเขียน
 • การสื่อสารทางธุรกิจ
 • จดหมายธุรกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200952765414   808 ม246อ 2541 ล.1ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200910545870   808 ม246อ 2541 ล.2ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [561]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold