สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00011131
ISBN 9747605732
DC Call Number 333.91 จ378ค 2541
ชื่อผู้แต่ง
 • จำลอง อินทะวงษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน / ผู้รวบรวม จำลอง อินทะวงษ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : 2020 เวิลด์ มีเดีย, 2541
  บรรณลักษณ์4 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
  ชื่อชุด
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ
 • หมายเหตุ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2542
  หัวเรื่องบุคคล
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • หัวเรื่องทั่วไป
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • การพัฒนาแหล่งน้ำ
 • จำลอง อินทะวงษ์
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน / ผู้รวบรวม จำลอง อินทะวงษ์
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • การพัฒนาแหล่งน้ำ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201098123 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  333.91 จ378ค 2541  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [5016]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold