สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000867
DC Call Number 651.75 ป381บ 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • ประวีณ ณ นคร.
 • ชื่อเรื่อง
 • การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ / ประวีณ ณ นคร.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • บทเรียนด้วยตนเอง การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่4.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2544.
  บรรณลักษณ์ 266 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • หนังสือราชการ -- การเขียน
 • จดหมายธุรกิจ -- การเขียน
 • การเขียนจดหมาย.
 • ประวีณ ณ นคร.
 • การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ / ประวีณ ณ นคร.
 • บทเรียนด้วยตนเอง การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
 • หนังสือราชการ -- การเขียน
 • จดหมายธุรกิจ -- การเขียน
 • การเขียนจดหมาย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200998725030 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   651.75 ป381บ 2544  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [485]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold