สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000864
DC Call Number 352.64 ส295ก 2542
ชื่อผู้แต่ง
 • สมาน รังสิโยกฤษฏ์
 • ชื่อเรื่อง
 • การจัดโครงสร้างส่วนราชการ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
  บรรณลักษณ์ 182 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การจัดส่วนราชการ.
 • การบริหารรัฐกิจ
 • ส่วนราชการ.
 • ที่มาของทรัพยากร 352.64 ส162ก 2540
 • สมาน รังสิโยกฤษฏ์
 • การจัดโครงสร้างส่วนราชการ / สมาน รังสิโยกฤษฏ์
 • การจัดส่วนราชการ.
 • การบริหารรัฐกิจ
 • ส่วนราชการ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200972123636 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   352.64 ส295ก 2542  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [483]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold