สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00010752
ISBN 9745444677
ภาษา tha und
DC Call Number 665.776 ก919 2535
ชื่อเรื่อง
 • แก๊สมูลสัตว์ : คืออะไร ผลิตอย่างไร ใช้อย่างไร / สุนทร โคตรบรรเทา แปลและเรียบเรียง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2535.
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ก๊าซมูลสัตว์
 • ก๊าซชีวภาพ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สุนทร โคตรบรรเทา,
 • แก๊สมูลสัตว์ : คืออะไร ผลิตอย่างไร ใช้อย่างไร / สุนทร โคตรบรรเทา แปลและเรียบเรียง
 • ก๊าซมูลสัตว์
 • ก๊าซชีวภาพ
 • สุนทร โคตรบรรเทา,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201070903  665.776 ก919 2535  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4684]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold