สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00010173
DC Call Number 305.89591 อ252ว 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • อภิชาต ภัทรธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาข่า / อภิชาต ภัทรธรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
  บรรณลักษณ์ 29 หน้า : ภาพประกอบ
  หมายเหตุ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ60ปี
  หัวเรื่องทั่วไป
 • อาข่า -- ความเป็นอยู่และประเพณี
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • อภิชาต ภัทรธรรม
 • วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาข่า / อภิชาต ภัทรธรรม
 • อาข่า -- ความเป็นอยู่และประเพณี
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201018963692 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  305.89591 อ252ว 2550  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4162]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold