สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000591,ฉ.1 00000592,ฉ.2 00000593,ฉ.3 00000594,ฉ.4
ISBN 9745342858
DC Call Number 650.0285 ย327อ 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • ยืน ภู่วรวรรณ.
 • ชื่อเรื่อง
 • e-business ธุรกิจ ยุคสารสนเทศ / ยืน ภู่วรวรรณ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
  บรรณลักษณ์ 211 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ธุรกิจ -- การประมวลผลข้อมูล
 • การจัดการธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์
 • Reject Resource(ทรัพยากรถูกจำหน่าย)
 • ยืน ภู่วรวรรณ.
 • e-business ธุรกิจ ยุคสารสนเทศ / ยืน ภู่วรวรรณ.
 • ธุรกิจ -- การประมวลผลข้อมูล
 • การจัดการธุรกิจ
 • คอมพิวเตอร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200976927030 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   650.0285 ย315อ 2543 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200952965230 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   650.0285 ย327อ 2543 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  32200912949634 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   650.0285 ย327อ 2543 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  32200990309634 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   650.0285 ย327อ 2543 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [336]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold