สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00004211
ISBN 9749577302
DC Call Number 346.047 ผ942ค 2547
ชื่อผู้แต่ง
 • ไผทชิต เอกจริยกร
 • ชื่อเรื่อง
 • คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
  บรรณลักษณ์ 300 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างแรงงาน.
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างทำของ.
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- รับขน.
 • ไผทชิต เอกจริยกร
 • คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างแรงงาน.
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างทำของ.
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- รับขน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201030963616 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   346.047 ผ942ค 2547  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [3339]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold