สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00001249,ฉ.1 00001250,ฉ.2
ISBN 9745121762
DC Call Number 428 ส776ฟ 2538
ชื่อผู้แต่ง
 • สุทธิลักษณ์ รัตนสาครชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • Funny idions ประโยคกวนๆสำนวนแผลงๆ / สุทธิลักษณ์ รัตนสาครชัย
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • English idioms.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
  บรรณลักษณ์ 254 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- สำนวนโวหาร.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • สุทธิลักษณ์ รัตนสาครชัย
 • Funny idions ประโยคกวนๆสำนวนแผลงๆ / สุทธิลักษณ์ รัตนสาครชัย
 • English idioms.
 • ภาษาอังกฤษ -- สำนวนโวหาร.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200916181470 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   428 ส776ฟ 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200976765654 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   428 ส776ฟ 2538 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [1140]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold